ជម្ងឺឫសដូងបាត

1.តើអ្វីជាជម្ងឺឫសដូងបាត? ជំងឺឬសដូងបាតគឺជាដុំពកដែលកើតឡើងនៅខាងក្នុង និងជុំវិញរន្ធគូថ (ផ្នែកខាងក្រោយ)។ ពួកវាកើតឡើងនៅពេលដែលមានភាពទន់ខ្សោយនៅផ្នែកម្ខាងនៃប្រឡាយរន្ធគូថ ដែលនាំឱ្យស្រទាប់ខាងក្នុងក្រាស់ ហើយបន្ទាប់មកសរសៃវ៉ែនអាចរីកធំនៅក្នុងឬសដូងបាត ដែលបណ្តាលឱ្យមានរោគសញ្ញាដូចជា ហូរឈាម ឈឺចាប់ និងមិនស្រួល។

ជម្ងឺឫសដូងបាត អាន​បន្ថែម >>

យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលូតលាស់ឆ្អឹងកាន់តែខ្ពស់

1. សម័យបច្ចុប្បន្នកម្ពស់គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការកំណត់រាងកាយនិងសម្រស់។ បេីយល់ថាកម្ពស់របស់អ្នកទាបជាងក្នុងចំណោមអ្នកទាំងឡាយដែលមាននៅសាលារៀនឬមួយក៏គ្រួសារ អត្ថបទនេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជួយកម្ពស់របស់អ្នកតាមបែបធម្មជាតិ។

យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលូតលាស់ឆ្អឹងកាន់តែខ្ពស់ អាន​បន្ថែម >>

Shopping Cart